O programie Fruit Juice Matters (Poznaj Soki Owocowe)

Fruit Juice Matters jest inicjatywą skierowaną do specjalistów z dziedziny żywienia i zdrowia człowieka. W ramach programu przedstawiane są najnowsze doniesienia naukowe dotyczące prozdrowotnych właściwości 100% soków owocowych. Inicjatywa nie promuje żadnych marek ani producentów.

Dlaczego realizujemy program Fruit Juice Matters?

W ostatnich latach wiele informacji naukowych o 100% sokach owocowych i ich korzyściach zdrowotnych zostało błędnie zinterpretowanych lub pominiętych w debacie publicznej na temat zdrowia, w konsekwencji doprowadzając do dezorientacji zarówno wśród specjalistów ds. ochrony zdrowia, jak i samych konsumentów soków. W ramach inicjatywy Fruit Juice Matters Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN), w Polsce przy współpracy Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) pragniemy uporządkować debatę dotyczącą soków przedstawiając jednoznaczne, poparte danymi naukowymi informacje.

AIJN wspiera plantatorów, producentów i całą branżę soków owocowych. Pomaga dzielić się wiedzą i faktami na temat korzystnego wpływu 100% soków na stan zdrowia. Program Fruit Juice Matters, którego podstawą są dane naukowe, jest prowadzony w 14 krajach Europy. Jego celem jest prezentowanie wiarygodnych i obiektywnych badań dotyczących soków owocowych.

W ramach Programu pragniemy przekazywać bezstronne informacje na temat korzyści wynikających ze spożywania 100% soków owocowych jako elementu zbilansowanej diety, który może przyczynić się do utrzymania właściwego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Co robimy?

W ramach inicjatywy Fruit Juice Matters współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami producentów soków owocowych w 14 krajach. Współpraca ta ma na celu dzielenie się informacjami naukowymi i opiniami wybitnych ekspertów oraz publikowanie jednoznacznych i rzetelnych danych naukowych dla wszystkich zainteresowanych: począwszy od naukowców i lekarzy, poprzez dietetyków i specjalistów od żywienia, po dziennikarzy i konsumentów. 

Nasze działania obejmują zapewnienie kompleksowej informacji naukowej dotyczących soków owocowych specjalistom ochrony zdrowia (m.in. streszczenia literatury, zestawienie faktów, tabele z informacjami o składnikach odżywczych), prezentujemy dane podczas wydarzeń branżowych oraz udostępniamy obiektywne informacje mediom.

Każdy kraj uczestniczący w Programie prowadzi lokalną stronę internetową poświęconą inicjatywie Fruit Juice Matters, na której prezentowane są również istotne dla danego rynku dane i informacje o podejmowanych działaniach. Naciśnij ikonę flagi w prawym górnym rogu strony, aby przejść na strony Programu pozostałych państw.