Jakość i Kodeks praktyki

Warto znać źródło pochodzenia spożywanych przez nas produktów spożywczych i napojów. 100% sok owocowy pochodzi prosto z owoców. Zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi, sok owocowy nigdy nie może zawierać żadnych cukrów dodanych.

Jednym z priorytetów europejskiego przemysłu soków owocowych jest dostarczenie konsumentom soków o wysokiej jakości. Chcemy, aby sok był smaczny i zdrowy! W związku z tym nasza branża dąży do ciągłej poprawy wdrażając praktyki produkcyjne, dzięki którym konsumenci otrzymują sok najwyższej jakości – wyprodukowany bezpiecznie i bez uszczerbku dla jego wartości odżywczej.

Europejscy producenci soku owocowego troszczą się o dobro konsumentów na każdym etapie produkcji, przestrzegając międzynarodowych norm CODEX oraz przepisów unijnych – dzięki temu do konsumentów1 trafiają wyłącznie soki bezpieczne i wysokiej jakości. Branża nawiązała także współpracę z niezależnym stowarzyszeniem EQCS (European Quality Control System), które monitoruje lokalne rynki i zakłady konfekcjonowania. Celem tej współpracy jest zapewnienie jeszcze wyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa produkowanych soków.

W trosce o bezpieczeństwo zarówno konsumentów, jak i spożywanego przez nich soku, stowarzyszenie AIJN przyjęło swój własny Kodeks Praktyki wyznaczający najlepsze praktyki w całym łańcuchu dostawy soków. Kodeks ten został uznany przez Komisję Europejską i jest stosowany w wielu krajach także poza Europą.2 Uzupełnieniem norm dotyczących soków są Wytyczne Referencyjne dla soków owocowych i warzywnych, opracowywane przez Grupę Ekspercką Kodeksu Praktyki. Wykorzystuje się je do wymiernej oceny wpływu soków, interpretowanej w oparciu o szeroki zakres czynników. Ponadto, wytyczne te są pomocne przy ocenie jakości, autentyczności i pochodzenia soków.

Sok owocowy jest wyciskany, pasteryzowany i pakowany w sposób wspomagający ochronę jego naturalnej jakości i wartości odżywczej – dowód na to znajdziemy w każdej szklance soku! Porównanie soku pomarańczowego pasteryzowanego w różnych temperaturach przeprowadzone w ramach badań wykonanych przez jedną z firm konfekcjonujących pokazuje, że pasteryzacja nie powoduje istotnej utraty witaminy C w soku – po pasteryzacji w soku często pozostaje 95% lub więcej pierwotnej zawartości tej cennej witaminy.3

 

(Uzupełnienie do przypisu: badania przeprowadzone w ramach inicjatywy firmy konfekcjonującej na potrzeby opracowania białej księgi).

 

Przypisy:

1 Codex General Standard for Fruit Juices and Nectars (247-2005). Available at: http://www.codexalimentarius.org/. Accessed on: February 4, 2015.
2 AIJN Code of Practice. Publikacja dostępna na stronie: http://www.aijn.org/publications/code-of-practice/the-aijn-code-of-practice/. Data dostępu: Marzec 15, 2016
3 Whitepaper: Vitamin C retention in orange juice production: getting past the myths and doing more with less
https://endpoint895270.azureedge.net/static/documents/processing/vitaminc-retention-white-paper.pdf
4 Zewnętrzne materiały źródłowe mogą zawierać informacje niezwiązane bezpośrednio z zawartością strony Fruit Juice Matters. Przypisy nie są sprawdzone pod względem zgodności z oświadczeniami zdrowotnymi. Dołożyliśmy największej staranności, aby w momencie publikacji cytowane źródła były wiarygodne i miarodajne. AIJN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji przygotowanych przez podmioty zewnętrzne.

Quality.jpg

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Przejdź na stronę kontakt, aby skontaktować się z naszym zespołem ds. inicjatywy Poznaj soki owocowe (Fruit Juice Matters)

 

 

Skontaktuj się z nami