Sok pomarańczowy jako element diety o obniżonej kaloryczności przyczynia się do utraty wagi i poprawy biomarkerów związanych z otyłością

Niektóre z osób zajmujących się tematyką diet, łączą spożycie soku pomarańczowego z przyrostem masy ciała z powodu zawartego w nim cukru, jednak nigdy nie udowodniono tego w badaniach interwencyjnych o wysokiej jakości. Nie jest to również odzwierciedlone w badaniach epidemiologicznych, które nie wykazują związku pomiędzy piciem 100% soku pomarańczowego a ryzykiem wystąpienia nadwagi lub otyłości.

W Brazylii 78 otyłych osób poddano randomizowanemu badaniu kontrolowanemu w tym zakresie. Przez 12-tygodni uczestnicy stosowali niskokaloryczną dietę z uwzględnieniem lub bez spożywania każdego dnia 500 ml 100% soku pomarańczowego. Trzeba podkreślić, że jest to ilość większa niż rekomendowane w krajach europejskich jako porcja 150-200ml. Wartości dotyczące spożywanych pokarmów były rejestrowane i analizowane sześciokrotnie w okresie badania.

Wyniki wykazały podobną utratę wagi i tkanki tłuszczowej u osób na diecie. W obu grupach stwierdzono znaczną poprawę wrażliwości na insulinę (HOMA-IR), profilu lipidowego i stanu zapalnego w wyniku prawidłowej i zadowalającej utraty wagi. Jednak w przypadku spożywania soku pomarańczowego nastąpiławiększa poprawa tych markerów. Na przykład w grupie, która spożywała sok pomarańczowy poziom insuliny zmniejszył się o 18%, CRP zmniejszył się o 33%, a stosunek cholesterolu całkowitego do LDL obniżył się o 24%. 

Jeśli chodzi o zmiany w spożyciu pokarmu, w grupie, która spożywała sok pomarańczowy odnotowano znaczny wzrost zawartości witaminy C i kwasu foliowego odpowiednio o 163% i 62% w porównaniu z grupą kontrolną. Picie soku pomarańczowego zwiększyło spożycie kwasu foliowego do około 95% zalecanego dziennego zapotrzebowania. W przypadku witaminy C nastąpił wzrost spożycia o 500%, przekraczający zalecane dzienne zapotrzebowanie, chociaż mieszczący się w tolerowanym maksymalnym poziomie spożycia (tj. ogólnie uznane bezpieczne ilości).

Naukowcy doszli do wniosku, że spożywanie soku pomarańczowego w ramach diety o obniżonej kaloryczności, nie hamuje utraty masy ciała, ale znacznie poprawia wrażliwość na insulinę, profil lipidowy i zmniejsza ryzyko wystąpienia ewentualnego stanu zapalnego w organizmie, w porównaniu do wyników tych parametrów u osób, które do diety nie włączały soku pomarańczowego.
Dlatego spożywanie 100% soku pomarańczowego może wiązać się z wieloma korzyściami dla zdrowia u osób odchudzających się lub kontrolujących swoją masę ciała[1].