Kluczowe wnioski z najnowszych badań dot. owoców, soków owocowych i cukrów

Pełna wersja raportu do pobrania znajduje się poniżej

FruitjuicemattersPodsumowanie Naukowego Sympozjum AIJN (Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych), które odbyło się w październiku 2018 roku w Brukseli


Cukry i soki owocowe są tematem jednej z najbardziej spolaryzowanych dyskusji na temat zdrowia publicznego naszych czasów. Na całym świecie konsumenci są zachęcani do zwiększania spożycia owoców i warzyw przy jednoczesnym zmniejszeniu spożycia tzw. cukrów wolnych – termin opracowany w ramach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w celu opisania "wszystkich mono- i disacharydów dodawanych do żywności przez producentów, kucharzy lub konsumentów, a także cukrów naturalnie występujących w miodzie, syropach i sokach owocowych".

Warto się zastanowić, w jakim świetle ta definicja stawia sok owocowy? Czy skupienie uwagi na poszczególnych produktach i składnikach odżywczych nie powoduje, że zatraca się holistyczne spojrzenie na odżywianie? I jak dowody naukowe wpływają na rekomendacje w zakresie polityki prozdrowtnej?

Podczas spotkania w Brukseli obecni byli światowi eksperci z dziedziny dietetyki, metabolizmu i bioaktywności roślin, którzy podczas spotkania wyjaśniali, badali i rozwijali najnowszą wiedzę naukową dotyczącą wpływu na zdrowie spożywania owoców i 100% soków owocowych. Ich prezentacje i dyskusje podkreślają złożoność problemów, stanowią wyzwanie w odniesieniu do niektórych założeń debaty i sugerują, że korzyści wynikające ze zwiększenia konsumpcji 100% soku owocowego przewyższają potencjalne ryzyko związane z zawartością w nich cukrów.