O AIJN

AIJN (European Fruit Juice Association) – Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych jest stowarzyszeniem reprezentującym branżę soków owocowych – od producentów półproduktów aż po firmy rozlewające soki w Unii Europejskiej. Stowarzyszenie prowadzi działalność od 1958 roku, a jego siedziba znajduje się w sercu Unii Europejskiej – Brukseli.

Fruitjuicematters

AIJN jest organizacją non-profit promującą interesy i produkty branży soków owocowych w Europie. Stowarzyszenie AIJN zostało wpisane do Europejskiego Rejestru Transparentności (European Transparency Register).

Rejestr stanowi bazę danych o firmach lobbujących, osobach fizycznych, organizacjach pozarządowych i innych organizacjach mających wpływ na kształt ustawodawstwa UE. Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Europejskiego Rejestru Transparentności.

Od czasu założenia w 1958 r. AIJN nieprzerwanie wspiera swoich członków w dążeniach do podnoszenia jakości produktów oraz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie internetowej AIJN.

Statusy członkostwa w AIJN:

  • Członkowie pełnoprawni
    Krajowe stowarzyszenia producentów soków owocowych z państw członkowskich UE, w tym Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).
  • Członkowie afiliowani
    Krajowe stowarzyszenia producentów soków owocowych z krajów spoza UE, które ubiegają się o członkostwo w UE.
  • Członkowie obserwatorzy
    Stowarzyszenia krajowe z krajów spoza UE, które nie ubiegają się o członkostwo w UE. Indywidualne firmy, m.in. dostawcy i firmy przemysłu opakowaniowego, międzynarodowe stowarzyszania działające aktywnie w branży soków owocowych. Więcej informacji na temat członków AIJN możesz znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia.