O Inicjatywie Poznaj Soki Owocowe (Fruit Juice Matters)

Dlaczego realizujemy program Poznaj soki owocowe (Fruit Juice Matters)?

W ostatnich latach wiele informacji naukowych o 100% sokach owocowych i ich korzyściach zdrowotnych zostało błędnie zinterpretowanych lub pominiętych w debacie publicznej na temat zdrowia, co spowodowało zdezorientowanie zarówno wśród specjalistów ds. ochrony zdrowia, jak i samych konsumentów soków.

W ramach inicjatywy Poznaj soki owocowe (Fruit Juice Matters) Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych (AIJN), w Polsce przy współpracy Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) chcą uporządkować debatę dotyczącą soków oferując jednoznaczne, poparte danymi naukowymi informacje. Wspierają plantatorów, producentów i całą branżę soków owocowych. Pomagają dzielić się wiedzą i faktami na temat korzystnego wpływu 100% soków na zdrowie.

Program Poznaj soki owocowe (Fruit Juice Matters), którego podstawą są dane naukowe, jest prowadzony w 14 krajach Europy. Jego celem jest prezentowanie wiarygodnych i obiektywnych badań dotyczących soków owocowych. Chcemy przekazywać bezstronne informacje na temat korzyści wynikających ze spożywania w umiarkowanych ilościach 100% soków owocowych w ramach zdrowego stylu życia.

Nie wyróżniamy ani nie promujemy żadnych konkretnych marek ani produktów. Naszym zadaniem jest udostępnianie zgodnych z prawdą informacji naukowych, z których wynika, że 100% sok owocowy zawierający witaminy i składniki mineralne może korzystnie wpływać na stan zdrowia i samopoczucie.

Co robimy?

W ramach inicjatywy Poznaj soki owocowe (Fruit Juice Matters) współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami producentów soków owocowych w 14 krajach. Współpraca ta ma na celu dzielenie się informacjami naukowymi i opiniami wybitnych ekspertów oraz publikowanie jednoznacznych i rzetelnych danych naukowych dla wszystkich: od naukowców i lekarzy, poprzez dietetyków i specjalistów od żywienia, po dziennikarzy i konsumentów.

Nasze działania obejmują zapewnienie kompleksowej informacji naukowej dotyczących soków owocowych specjalistom ochrony zdrowia (m.in. streszczenia literatury, zestawienie faktów, tabele z informacjami o składnikach odżywczych), prezentujemy dane podczas wydarzeń branżowych oraz udostępniamy obiektywne informacje mediom. Każdy kraj uczestniczący w programie prowadzi lokalną stronę internetową poświęconą inicjatywie Poznaj soki owocowe (Fruit Juice Matters), na której prezentowane są również istotne dla danego rynku dane i informacje o podejmowanych działaniach.

Jak przyłączyć się do inicjatywy?

Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje sok owocowy? Jesteś ekspertem ds. żywności, naukowcem, technologiem żywienia lub dietetykiem? Może należysz do krajowego stowarzyszenia producentów soków owocowych? A może jesteś konsumentem lub reprezentujesz firmę produkcyjną? Skontaktuj się z nami poprzez stronę kontakt, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz się przyłączyć do inicjatywy lub ją wesprzeć.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Przejdź na stronę kontakt, aby skontaktować się z naszym zespołem ds. inicjatywy Poznaj soki owocowe (Fruit Juice Matters)

 

 

Skontaktuj się z nami