O KUPS

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) to organizacja non profit zrzeszająca oraz integrująca producentów soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw.

Fruitjuicematters

Reprezentuje firmy dostarczające na rynek krajowy około 60% soków owocowych i warzywnych oraz produkujące około 70% zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w Polsce. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami półproduktów, maszyn i opakowań. Jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia AIJN (Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych) oraz SGFW/IRMA (Międzynarodowy System Zapewnienia Jakości Surowców do produkcji soków).

W trosce o konsumentów, dokłada starań, aby stale zapewniać wysoką jakość produktów na rynku. W tym celu Stowarzyszenie KUPS powołało system samokontroli przemysłowej DSK (Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów), którego wdrożenie praktycznie wyeliminowało nieprawidłowości w procesie produkcji soków w wyniku podjętych działań korygujących. Obecnie Polska branża sokownicza jest w grupie liderów najwyższej jakości i różnorodności soków w UE. Stowarzyszenie KUPS nieprzerwanie od 2008 roku promuje ideę 5 a day, edukując konsumentów, że należy spożywać min. 400 g owoców i warzyw dziennie, najlepiej podzielonych na 5 porcji, gdzie jedną porcję może stanowić szklanka soku.

KUPS konsekwentnie promuje produkty sokownicze o wysokiej wartości i gęstości odżywczej, skomponowane z owoców i/lub warzyw zarówno tradycyjne jak i te wykorzystujące surowce i technologie innowacyjne na rynku, które zwiększają atrakcyjność produktów dla konsumenta.Więcej informacji na stronie internetowej KUPS.