Polityka prywatności

Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna. W poniższej informacji o ochronie prywatności uzyskasz więcej informacji na temat tego, które dane będą pozyskiwane, wtedy gdy skorzystasz z formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Administratorem danych jest
Sekretariat AIJN, który mieści się przy Rue de la Loi 221, box 5, 1040 Bruksela, Belgia. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z prywatnością i danymi wyślij wiadomość e-mail na adres: privacy@aijn.org lub fjm.poland@gmail.com. Możesz też zadzwonić pod wskazany numer: +32 2 234 06 20.

Jakie dane będziemy pozyskiwać?
Kiedy skorzystasz z formularza kontaktowego na stronie, pojawi się prośba o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, firmy, stanowiska.

Dlaczego pozyskujemy Twoje dane?
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaną wykorzystane do dostarczenia wymaganych informacji.

Gdzie przechowujemy twoje dane?
Twoje informacje są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych i nie zostaną udostępniane osobom trzecim (chyba że wymaga tego prawo).
Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo trwać będzie projekt FJM. Okres przechowywania danych osobowych jest również uzależniony od Twojej woli. W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec dalszego przechowywania przez nas swoich danych osobowych. Konsekwencją wyrażenia sprzeciwu będzie bezzwłoczne usunięcie Twoich danych osobowych i zaprzestanie prowadzenia wobec Ciebie dalszych działań informacyjnych.

Twoje prawa
Dla przypomnienia – masz prawo do:
• do wglądu i dostępu do danych,
• do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony tylko i wyłącznie od Twojej woli. W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec dalszego przechowywania przez nas swoich danych osobowych. Konsekwencją wyrażenia sprzeciwu będzie bezzwłoczne usunięcie Twoich danych osobowych i zaprzestanie prowadzenia wobec Ciebie dalszych działań informacyjnych.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte, wyślij nam wiadomość na adres: privacy@aijn.org lub fjm.poland@gmail.com

Nadal masz wątpliwości lub zastrzeżenia?
Jeśli nadal będziesz mieć wątpliwości, w jaki sposób AIJN wykorzystuje Twoje dane, skontaktuj się z nami. Zadzwoń, wyślij e-mail lub skontaktuj się bezpośrednio z belgijskim organem ochrony danych:

Komisja ds. Ochrony prywatności
Rue de la Presse 35
1000 Brussels
+32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be