sustainable_production.jpg

Zrównoważona produkcja

Europejska branża sokownicza mierzy sukces nie tylko przez pryzmat podnoszenia jakości soków owocowych, ale także przez nieustanne ulepszanie procesu produkcji i zmniejszanie jego wpływu na środowisko naturalne.

 

Celem branży sokowniczej jest zapewnienie konsumentom jakościowego, wygodnego i smacznego sposobu na korzystanie z właściwości odżywczych owoców w zdrowej diecie, a także zapewnianie korzyści zarówno społeczeństwu, jak i środowisku naturalnemu.

Aby zrealizować ten cel, europejska branża sokownicza opracowuje i ulepsza praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju dla całego łańcucha – od sadów po szklankę, w tym poprzez Platformę CRS (Juice CSR Platform).1

Bazując na inicjatywie ONZ w zakresie promocji odpowiedzialnego oraz zrównoważonego biznesu w rolnictwie – UN Global Compact Food and Agriculture Business Principles (FABs), a także aprobacie jej organizacji członkowskich dla Kodeksu postępowania w biznesie (Code of Business Conduct) 2 opracowanego przez AIJN, AIJN stworzyło Juice CSR Platform, aby wzmacniać branżowe praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju. 3

Jest to konkurencyjna i prawdziwie wielostronna Platforma, angażująca przedstawicieli plantatorów, przetwórców, producentów opakowań, sprzedawców detalicznych, a także organizacje pozarządowe. Platforma pomaga partnerom dzielić się dobrymi praktykami w ramach łańcucha wartości w branży sokowniczej, a także umożliwia angażowanie się we wspólne projekty, które skupiają się na najważniejszych kwestiach, w szczególności łańcuchach dostaw zbiorów w wybranych krajach. Zrównoważona produkcja jest jedną z głównych zasad Platformy,3 która wymaga od wszystkich partnerów łańcucha dostaw w branży sokowniczej, aby wspierali wzmacnianie zrównoważonych systemów produkcji żywności w celu zaspokajania globalnych potrzeb poprzez zarządzanie rolnictwem. Platforma stanowi wsparcie dla producentów soków i opakowań w zakresie ochrony środowiska oraz efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w swoich działaniach.

 

Przypisy:

1. Platforma CSR (Juice CSR Platform) ma na celu wspieranie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, poza nordowymi przepisami w zakresie standardowych warunków pracy. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską. Organizacje członkowskie dążą do osiągnięcia dodatkowych korzyści dla pracowników, ich rodzin i całej społeczności. AIJN w pełni popiera te działania i angażuje się w prace na rzecz większej przejrzystości i zaangażowania w całej branży. Stanowisko AIJN w zakresie CSR, “European Fruit Juice Industry and Corporate Social Responsibility”, 2014.

2. Celem Kodeksu postępowania w biznesie (Code of Business Conduct) jest zapewnienie, że wszyscy uczestnicy łańcucha wartości w branży sokowniczej działają zgodnie z międzynarodowo uznanymi minimalnymi standardami w zakresie praw człowieka, pracy i środowiska.

3. 6 głównych zasad Platformy CSR (Fruit Juice CSR Platform) opartych jest na inicjatywie UN Global Compact Food and Agriculture Business Principles (FABs).

4. Zewnętrzne materiały źródłowe mogą zawierać informacje niezwiązane bezpośrednio z zawartością strony Fruit Juice Matters. Przypisy nie są sprawdzone pod względem zgodności z oświadczeniami zdrowotnymi. Dołożyliśmy największej staranności, aby w momencie publikacji cytowane źródła były wiarygodne i miarodajne. AIJN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji przygotowanych przez podmioty zewnętrzne.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Przejdź na stronę kontakt, aby skontaktować się z naszym zespołem ds. inicjatywy Poznaj soki owocowe (Fruit Juice Matters)

 

 

Skontaktuj się z nami